“I 2017 blev der opdaget forsikringssvindel i 3.943 sager og for i alt 594 mio. kroner. Internationale undersøgelser peger på, at op mod 10 pct. af erstatningsudbetalingerne skyldes forsikringssvindel. Omregnet til danske forhold svarer det til, at der blev svindlet for 4,3 mia. kr. af de i alt 43 mia. kr., der blev udbetalt i erstatninger i 2017.” – Forsikring og Pension (Brancheorganisation)

Return on Investment (DKK)

Please visit this page from a desktop to begin the calculation.